previous arrow
next arrow
Slider

Ondernemers

Ondernemers willen het beste uit hun werknemers halen. Ontwikkeling kost echter tijd en geld en dat kan de productiviteit in de weg staan. We zijn ons als geen ander bewust van deze investering. Daarom helpen wij met advies over financiële ondersteuning, zorgen we dat het onderwijsprogramma de productiviteit verhoogt en brengen we ondernemers bij elkaar zodat ook kleinere contracten vervuld kunnen worden. 

Oorsprong

Stichting Werkvloer begon ooit in de schoonmaakbranche omdat die zich kenmerkt door een hoog personeelsverloop, een snelle doorloop in opdrachten en veelal parttime dienstverbanden. Vanuit de brancheorganisatie OSB waren er in de CAO een aantal bepalingen opgenomen ten aanzien van brancheopleidingen (RAS), maar werd er nog weinig gedaan op het gebied van sociaal ondernemen. Daarnaast waren er veel mensen bij de UWV en Sociale Dienst die wel wilde uitstromen in de schoonmaak, maar door de kleine contracten dit niet konden. Ook werkende minima kwamen vaak moeilijk rond door meerdere kleine banen naast elkaar waar de loonheffing hen belemmerden. 

stichting werkvloer

Samenkomst

Stichting Werkvloer zag dat het anders kon en bracht de belangrijkste schoonmaakbedrijven bij elkaar. Samen werkten we aan een model waarin er genoeg uren waren voor werknemers om uit de uitkering te komen, waar ook kleine urencontracten gevuld konden worden en waar er ruimte was voor de ontwikkeling van werknemers zoals de CAO dit verlangde. Door een traject te ontwikkelen dat heel doelmatig en praktisch was ingesteld werd de kwaliteit en snelheid van de werkzaamheden dermate verhoogd dat ook werkgevers er veel baat bij hadden. We zochten mee naar financiële ondersteuning zodat de drempel voor werkgevers om in hun medewerkers te investeren nog verder werd verlaagd en hielpen ze om aan hun Social Return verplichting te voldoen voor opdrachten die ze vanuit gemeentelijke, provinciale of landelijke overheden toebedeeld kregen. We namen daarnaast veel risico uit handen bij werkgevers door nieuwe werknemers eerst via detachering aan het werk te helpen. Zo hadden ook Sociale Diensten en UWV`s de garantie dat er daadwerkelijk langdurige uitstroom zou plaatsvinden. De aanwas van nieuwe kandidaten voor de schoonmaak groeide.

Uitbreiding

De drie O`s wisten elkaar zo steeds verder te versterken. Deze contructie van overheid, ondernemers en onderwijs werd zo succesvol dat Stichting Werkvloer al snel benaderd werd door andere braches: logistiek, transport, zorg, retail en meer. We werkten met grote namen zoals CSU en Albert Heijn maar ook met kleinere ondernemers en elke keer stond het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) voorop. De service die we boden breidde zich steeds verder uit. We keken mee met de bedrijfscommunicatie, zorgden voor financiering voor onderwijstrajecten, screenden de werknemers op hun basisvaardigheden, zetten projecten op, zorgden voor jobcoaches tot op de vloer als dagelijks aanspreekpunt en wisten daarin werkgevers steeds verder te ontzorgen. Vanuit deze uitgebreide kennis helpen we ook u graag verder! Voor wat eerste tips, kijk hieronder. Voor onze contactgegevens kunt u op de contactpagina terecht. 

Tips voor een veilige werkvloer

We hebben volgens Stichting Lezen & Schrijven in Nederland maar liefst 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Daarvan zijn er circa 740.000 laaggeletterde werknemers. Om een inschatting te maken van het aantal laaggeletterde werknemers bij u op de vloer is het verstandig om een verhouding van 1 op 9 aan te houden. Er zijn echter ook sectoren waarin het aantal laaggeletterde werknemers nog hoger ligt. Raadpleeg hiervoor het rapport van het ROA: https://www.lezenenschrijven.nl/uploads/editor/2019_Rapport_Spreiding_laaggeletterdheid-webversie_DEF.pdf. Vanuit daar kan het interessant zijn om een beslissing te nemen op welke schaal er ondersteuning nodig is. Gaat het om een individueel geval of om een grotere groep? We weten namelijk dat laaggeletterde werknemers zich minder ontwikkelen, minder breed inzetbaar zijn, vaker ziek zijn, vaker betrokken zijn bij een bedrijfsongeval en eerder te maken krijgen met loonbeslag. Zo brengen ze voor een bedrijf eveneens extra kosten mee. Om een inschatting te maken van het aantal werknemers met een taalbeperking kunnen de basismeters u alvast een indicatie geven: https://basismeters.nl/. Als u een wat uitgebreider onderzoek wil van de vaardigheden van uw werknemer(s) en/ of hulp nodig heeft bij een plan van aanpak kunt u altijd contact met ons opnemen om eens bij u langs te komen.

75 procent van onze bedrijfscommunicatie is op C1 niveau, maar slechts 15 procent van het Nederlandse volk heeft ook werkelijk dit leesniveau. Daarom vindt de rijksoverheid dan ook dat we moeten streven naar B1 niveau in onze communicatie. https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/r/rijkswebsites/aanbevolen-richtlijnen/taalniveau-b1. Er zijn verschillende sites die u kunnen helpen om een inschatting te maken van het niveau van uw brieven en werkinstructies:

https://www.ishetb1.nl/
https://www.zoekeenvoudigewoorden.nl/index.php
https://www.lve.nl/loo-van-eck-klinkende-taal.html

Mocht het zo zijn dat werknemers niet goed meekomen, er geregeld werkinstructies verkeerd begrepen worden en de veiligheid hierdoor in het geding komt, dan kan het een goede investering zijn om een programma op te zetten dat deze instructies verder visueel illustreert. We hebben hier een uitgebreide kennis en materialen van. Zo hebben we bijvoorbeeld het VCA volledig visueel gemaakt, zodat ook arbeidsmigranten en statushouders het examen kunnen halen. We hebben hierin een slagingspercentage van 93%. Wat betekent dat we ook uw nieuwe medewerkers succesvol kunnen helpen onboarden. 

Als u graag met andere bedrijven wil uitwisselen hoe zij dit vraagstuk hebben aangepakt dan kan aansluiten bij Stichting Werkvloer en het Taalakkoord interessant zijn. https://www.taalakkoord.nl/ Het taalakkoord brengt bedrijven bij elkaar en zorgt voor sparringspartners om samen te werken aan veiligheid en taalvriendelijkheid op de werkvloer.

Qua subsidie kan de Tel-mee-met-taal subsidie u helpen. https://www.telmeemettaal.nl/ Deze pot gaat 1x per jaar open en biedt de mogelijkheid een deel van het opleidingstraject van werknemers te financieren. De middelen zijn echter beperkt beschikbaar en wie het eerste komt wie het eerste maalt. Het is belangrijk daarin zo snel mogelijk een gedegen offerte op te stellen. We kunnen u daarbij helpen. Ook is er veel kennis in huis over eventuele andere subsidiemogelijkheden. 

Met deze eerste tips hopen we u al een stuk op weg te helpen bij het creëren van een zo veilig mogelijke werkplek waarin alle werknemers ook de kans krijgen zich ten volste te ontwikkelen. Bij een bezoek aan uw bedrijf kunnen we u daarin nog meer op maat adviseren.