previous arrow
next arrow
Slider

Overheid

We onderscheiden ons in daadkracht en verbinding. Daarin weten we verschillende beleidsterreinen bij elkaar te brengen en zo unieke concepten te realiseren. Onze programma`s kunnen hierdoor een groot aantal doelgroepen bedienen. Denk aan jongeren zonder startkwalificatie, statushouders, uitkeringsgerechtigden, participanten, niet-bemiddelbaren, laaggeletterden, arbeidsmigranten, werkende minima en werkenden in verdwijnende beroepen. We vinden voor hen de passende ondersteuning en helpen ze daarna duurzaam uitstromen naar werk. Zo zet Stichting Werkvloer zich in voor een toekomst waarin iedereen sociaal en economisch dezelfde kansen heeft.

Met de nieuwe wetgeving rond inburgering en laaggeletterdheid komen we er een heel aantal opdrachten naar de gemeente waar wij al veel ervaring mee hebben opgedaan. Denk aan een brede intake, duale trajecten, kwetsbare groepen en beleidsterrein en gemeente-overstijgend werken. Daarin willen we u graag helpen.

Hoe gaan we te werk? We treden op als intermediair tussen werkgever, uitkeringsinstantie en opleider. Door onze gerichte training, jobcoaching op de werkvloer en langdurige begeleiding zorgen we dat er een kansrijke werkomgeving onstaat waar een werknemer tot zijn volste recht komt en zowel werkgever als uitkeringsinstantie ontzorgd worden.

stichting werkvloer

Door onze landelijke werkwijze en vele ingangen bij bedrijven, overheidsinstanties, leerwerkloketten, en WSP`s hebben we zowel oplossingen voor groepen die zich nog binnen uitkeringsinstanties bevinden als daarbuiten. Partners van Stichting Werkvloer werken graag met het mixed-people-principe, waarbij gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde medewerkers in teams met elkaar werken en leren. Zo leveren we projecten die inderdaad beleidsterrein en gemeente-overstijgend zijn.

Vervolgens zorgen we dat de werkgever zo weinig mogelijk risico loopt in het aannemen van deze werknemers door uitgebreide screening en intensieve coaching voordat ze de vloer opgaan.  Ze behalen veel van de benodigde certificaten al vooraf en werken in eerste instantie op basis van detachering. Ook is er op de werkvloer altijd een jobcoach aanwezig als aanspreekpunt. Die kan werknemers ter plekke bijsturen en coachen. Zo nemen we al veel voor ze uit handen. MVO heeft betrekking op het verantwoordelijkheidsgevoel van een ondernemer, waarbij hij met de organisatie verantwoordelijkheid neemt voor de eventuele effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en maatschappij. Het gaat daarbij om effecten op de korte als op de lange termijn en hangt samen met alle vlakken van de bedrijfsvoering. Stichting Werkvloer stimuleert dat een werkgever mensen, het liefst met enige afstand van de arbeidsmarkt, op een maatschappelijk verantwoorde manier integreert. Daarbij bieden we zoals u ziet uitgebreide ondersteuning. Wij staan voor marktgericht ondernemen, met een passie voor mens en maatschappij.

Daarin zoeken we steeds opnieuw naar een zorgvuldige balans. Voor nu en in de toekomst! Zo creëren we duurzame werkervaringsplaatsen op plekken waar dat eerst nog niet mogelijk was. Daarbij dragen we zorg voor een dermate goede opleiding voor en tijdens het werk dat personeel na het jaarcontract zoveel extra vakkennis en certificaten heeft dat ze overal in het werkveld aan de slag kunnen en/of doorstromen in een mbo2-opleiding of hoger. Bij partners van Stichting Werkvloer draait het om mensen. Wij bieden groeikansen voor leerlingen en/of voor personeel in opleiding. Daarin zouden financiën geen obstakel mogen zijn. We proberen daarin dan ook verschillende stromen bij elkaar te brengen zodat we altijd een oplossing hebben om een mooi project te starten. Denk aan SROI, de Sociale Return On Investment verplichting, de Tel-Mee-Met-Taal subsidie, verschillende fondsen en meer. Zo brengen we dagelijk mensen met aan afstand tot de arbeidsmarkt succesvol naar betaald werk.

Profit zien wij in de vorm van ons succes; wij helpen mensen naar een passende baan bij onze partners in verschillende branches, wij bieden onze partners gemotiveerd personeel, wij onderwijzen leerlingen en medewerkers in hun deskundigheid, wij helpen mensen in de groei van hun inkomsten, zonder daarbij het commercieel belang van de werkgever uit het oog te verliezen.

Ons maatwerk leidt hierdoor tot positieve effecten voor gemeenten en UWV. Denkend hierbij aan een afname van uitkeringsgerechtigden, minder gebruik van gezondheidszorg en maatschappelijke voorzieningen of extra belastinginkomsten wanneer iemand weer aan het werk is. Werknemers ervaren andersom een grotere zelfredzaamheid en eigenwaarde en verbeterde kansen, en financiële stabiliteit. Kortom, een win-win situatie voor alle MVO-betrokkenen.

stichting werkvloer