previous arrow
next arrow
Slider

Stichting Werkvloer

De overkoepelende samenwerking tussen overheid, onderwijs & ondernemers


De nieuwe inburgeringswet van 2020

Veel statushouders vinden de weg naar de Nederlandse arbeidsmarkt niet alleen. Het CBS heeft onderzoek gedaan naar alle vluchtelingen die in 2014 een verblijfsvergunning kregen. Daar bleek na 30 maanden pas 11% aan het werk. Daarom wordt er in de nieuwe inburgeringswet van 2020 flink ingezet op duale trajecten om de werkervaring van deze groep te vergroten en daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt.


Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024

Uit cijfers van het CBS blijken er in Nederland 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite te hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Ook digitale vaardigheden vormen daarbij vaak een probleem. Een groot deel van deze groep is gewoon aan het werk, maar door hun beperkte basisvaardigheden lopen ze tegen veel problemen aan.


Huidige kansen op de vloer

Beide groepen ontwikkelen zich minder dan we zouden willen. Dat heeft gevolgen voor hun kansen. Dat begint al bij het solliciteren. Het is een hele uitdaging als je beperkte taalvaardigheden hebt om een goede brief te schrijven. Op de werkvloer lopen ze tegen formulieren, e-mails en werkinstructies aan die ze niet goed begrijpen. Ze veroorzaken vaker bedrijfsongevallen, doordat ze veiligheidsinstructies missen. Ze komen niet mee bij digitalisering en automatisering van het bedrijf. Er is vaker sprake van ziekteverzuim en ze verliezen vaker tijdelijk of langdurig hun baan. Ze kunnen de benodigde certificaten en diploma`s dikwijls niet halen om door te groeien in het bedrijf. Daarnaast hebben ze vaker te maken met loonbeslag.


Doel

Stichting Werkvloer zet zich daarom in om iedereen, ongeacht cultuur of achtergrond in Nederland een kans te bieden om zich te ontwikkelen. Dat doen we door enerzijds bedrijven te ondersteunen in het creëren van een zo taalvriendelijke omgeving. En anderzijds helpen we bij het opzetten van trainingen voor klanten en werknemers waarin hun basisvaardigheden verder worden verbeterd. Zo wordt het halen van het VCA of een MBO-diploma ineens wel mogelijk en daarmee ook de kans om in of door te stromen naar een betere functie binnen een bedrijf.


De drie O`s

We brengen hiervoor de drie O`s bij elkaar: overheid, ondernemers & onderwijs. Door onze uitgebreide kennis van deze drie organisaties zijn we een ideale gesprekspartner. We adviseren bij de vorming van nieuw beleid of helpen bij de opstart van projecten rond inburgering, laaggeletterdheid, WEB en armoede.

Overheid


We onderscheiden ons in daadkracht en verbinding. Daarin weten we verschillende beleidsterreinen bij elkaar te brengen en zo unieke concepten te realiseren. Onze programma`s kunnen hierdoor een heel aantal doelgroepen bedienen. Denk aan jongeren zonder startkwalificatie, statushouders, uitkeringsgerechtigden, participanten, niet-bemiddelbaren, laaggeletterden, arbeidsmigranten, werkende minima en werkenden in verdwijnende beroepen. We vinden voor hen de passende ondersteuning en proberen ze daarna duurzaam uit te laten stromen naar werk. Zo zet Stichting Werkvloer zich in voor een toekomst waarin iedereen sociaal en economisch dezelfde kansen heeft.

Ondernemers


Ondernemers willen het beste uit hun werknemers halen. Ontwikkeling kost echter tijd en geld en dat kan de productiviteit in de weg staan. We zijn ons als geen ander bewust van deze investering. Daarom helpen wij met advies over financiële ondersteuning, zorgen we dat het onderwijsprogramma de productiviteit verhoogt en brengen we ondernemers bij elkaar zodat ook kleinere contracten vervuld kunnen worden.

Onderwijs


Onderwijs betekent voor ons twee dingen. Enerzijds zorgen we voor de verbinding tussen het ROC en ondernemers zodat werknemers gegarandeerd zijn van doorgroeimogelijkheden. Anderzijds hebben we de kennis en expertise in huis om in het voortraject te zorgen voor vakinhoudelijk materiaal dat antwoord geeft op vragen als: Welke diploma`s en certificaten zijn er nodig voor deze (nieuwe) baan? Welk taalniveau past hierbij? Hoe ziet de bedrijfscommunicatie en veiligheidsvoorschiften eruit? En past dat bij de vaardigheden van werknemers?  Hoe zorgen we voor een veilige werkomgeving? We spelen op al deze vragen in. Daarin ontzorgen we werkgevers en gemeenten bij de uitvoering, leveren maatwerk en spelen in op de huidige trends.